A A A

A A A

Ogłoszenie nr 309178 - 2016 z dnia 2016-09-15 r. Warszawa: dostawa sprzętu akustycznego na potrzeby realizacji spektakli wystawianych w Teatrze Rampa na Targówku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy (.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.pdf)

Pytania i odpowiedzi do SIWZ (.pdf)

Protokół z otwarcia ofert (.pdf)

Wybór najkorzystniejszej oferty (.jpg)

Radio Wawa_czarn_biale_v2
british_council_logo_bw
ewejsciowkilogojpg
eBilet_logo_b-w
rsm-logo
tiketto_logo4
PreviousNext