A A A

Szukaj

A A A
Wersja kontrastowa

Teatr Rampa w swej 40-letniej historii zawsze stawiał na spektakle dziecięce. Prawdziwy ich rozkwit nastąpił po roku 2000. Cieszymy się, że nasze liczne spektakle dla dzieci i młodzieży, w tym przede wszystkim wystawiane w weekendy musicale familijne do oglądania wspólnie z rodzicami, cieszą się od lat ogromną popularnością, czyniąc nas w tej materii liderem wśród  teatrów dramatycznych.
    
    W ofercie Sceny Dziecięco-Młodzieżowej znajdziecie Państwo znane, uznane i wartościowe spektakle dla dzieci, które znakomicie mogą uzupełniać edukację uczniów szkół podstawowych, wprowadzając je w świat teatru. Nasze musicale familijne tworzone w reżyserii lub pod kierunkiem Cezarego Domagały, jednego z najwybitniejszych polskich twórców teatru dziecięcego i młodzieżowego, wyróżniają się zarówno przemyślanym wyborem literackich pierwowzorów jak i wysoką jakością zrealizowanych adaptacji. W przygotowywaniu poszczególnych tytułów kładziemy wielki nacisk na ich wychowawczy aspekt zwłaszcza poprzez wierność tradycyjnym wartościom oraz ukazywanie pozytywnych i wrażliwych postaw wobec drugiego człowieka. Uznanie pedagogów i nauczycieli zyskaliśmy również promując piękno języka polskiego, wolnego od agresji i rażących kolokwializmów.
  
  Dodatkową działalnością edukacyjną stanowią prowadzone w naszym Teatrze różnego rodzaju warsztaty np. filozoficzne, muzyczne czy wokalne oraz spotkania z aktorami i twórcami po spektaklach z prezentacją  teatru „od kulis”. Zwłaszcza te ostatnie, będące połączeniem rozmowy z dziećmi z pouczającym spacerem po najważniejszych zakątkach teatru jak scena, garderoba i charakteryzatornia, cieszą się największą popularnością wśród grup szkolnych.
    Mamy zatem przekonanie, że wizyty w naszym Teatrze mogą skutecznie wpisać się w realizowany w szkołach program wychowawczy oraz znakomicie uzupełnią edukację dzieci, wprowadzając je w świat teatru.

1. Warsztaty związane ze spektaklami:

Po spektaklu “Kto z was chciałby rozweselić pechowego Nosorożca? - Warsztat filozoficzny dla dzieci. 
Mali widzowie mogą uczestniczyć w warsztacie filozoficznym prowadzonym przez absolwentkę filozofii z pracowni filozoficznej „Eureka” panią Joannę Imienowską. Rozmowa inspiruje dzieci do samodzielnego myślenia i wyciągania logicznych wniosków z osobistych obserwacji i komunikacji z drugą osobą. Zajęcia prowadzone są w grupach i trwają około 45 minut dla grup wiekowych  4-6 lat oraz 7-10 lat. Jednym z głównych celów zajęć, jest umożliwienie każdemu wypowiedzenia się. Zaletą tego typu warsztatów jest nabycie przez dzieci umiejętności wiązania faktów oraz korzystania z nich. Metoda przygotowuje dzieci do dalszego zdobywania wiedzy.

Po spektaklu "Dzień dziecka" - Warsztat dyskusyjny dla dzieci

Spektakl  zainspiruje dzieci do podjęcia dyskusji na temat: "Dziecko w świecie dorosłych". Zajęcia poprowadzi Pani Joanna Imienowska (Pracownia filozoficzna „Eureka”). Uczestnicy spróbują spojrzeć na świat dziecka oczami dorosłych i odpowiedzieć na pytanie postawione w temacie spotkania. Będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie, kiedy dorosły przestaje być dzieckiem, określimy definicję dziecka i dorosłego; Czy łatwo być dzieckiem, czy łatwo być dorosłym i dlaczego. Być może, że zastanowimy się, czym zajęlibyśmy się gdybyśmy mieli możliwość bycia dorosłym przez jeden dzień. W wesołej atmosferze, sprzyjającej wyrażaniu własnych myśli i sądów postaramy się odpowiedzieć na te i inne pytania, które pojawią się w trakcie warsztatów. Zajęcia mają formę konwerstorium i kształtują umiejętność sztuki dyskusji.

UWAGI ORGANIZACYJNE, ZAKUP BILETÓW: Warsztaty trwają ok 45-60 minut. Nauczyciele i opiekunowie nie wchodzą z dziećmi na Warsztaty - czekają po spektaklu w foyer lub w kawiarnii. Grupy zorganizowane dokonują rezerwacji i zakupu całych Warsztatów poprzez formularz rezerwacyjny - ikona: REZERWUJ przy tytule spektaklu na stronie Repertuar.

POZOSTAŁE WARSZTATY ORGANIZOWANE SĄ NA ZAMÓWIENIA GRUP SZKOLNYCH, PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU ILOŚCI OSÓB
I  RODZAJU ZAJĘĆ Z PODANYCH PONIŻEJ:

2. Teatr Rampa od kulis
Oferta skierowana głównie do zorganizowanych grup szkolnych. Aktorzy Teatru Rampa rozmawiają z dziećmi po spektaklach i oprowadzają je po najważniejszych zakątkach teatru, takich jak scena, garderoba, charakteryzatornia i magazyn dekoracji. Ciekawa narracja aktorska pomaga poznać tajniki obsługi spektakli i pracy osób z nią związanych, których nie widać z widowni.

3. Warsztaty teatralne
Zajęcia autorskie dla grup dzieci i młodzieży prowadzone przez Lidię Grzędzińską - reżysera i pedagoga. Warsztaty obejmują zagadnienia:

  • Teatr od kuchni, czyli to, co za kulisami.

  • Aktor – najważniejsza osoba w teatrze. Cechy i umiejętności jakie musi posiadać: pamięć, dobra dykcja, plastyka ciała, koordynacja ruchu, wyczucie rytmu, wyobraźnia, ekspresja ruchowa, identyfikowanie się z innymi osobami, interpretacja tekstów

  • Ludzie teatru - czyli kto pracuje przy realizacji spektakli. Dyskusja i wymiana poglądów.

    Aktor doskonali się, wykonując odpowiednie praktyczne ćwiczenia. Ty też możesz spróbować! Takie umiejętności przydadzą się każdemu z Was! Warsztaty teatralne, to dostosowane do wieku uczestników ćwiczenia, gry i zabawy, które rozwiną i udoskonalą wszystkie cechy dobrego aktora!

4. Spotkania z twórcami i aktorami
Zorganizowane po przedstawieniach familijnych spotkania z aktorami i twórcami poszczególnych spektakli. Przybliżenie procesów powstawania obejrzanego przedstawienia od powstania adaptacji przez pomysł inscenizacyjny aż po jego realizację z udziałem kompozytora, scenografa, choreografa i innych twórców. Omówienie etapów przygotowania wybranych kreacji aktorskich.

5. Warsztaty wokalne
Zajęcia warsztatowe prowadzone przez profesjonalnych wokalistów i pedagogów. Prezentacja sposobów treningu głosu i rozwijania możliwości wokalnych. Uczestnicy pod okiem trenera mogą  sprawdzić swój słuch i zdolności wokalne.

6. Warsztaty choreograficzne
Zajęcia warsztatowe prowadzone przez zawodowych choreografów współpracujących z Rampą. Organizowane na zlecenie zainteresowanych grup.

7. Próby teatralne
Otwarte próby z publicznością, najczęściej generalne, połączone z wprowadzeniem i komentarzami reżysera w trakcie jej trwania. Stworzenie możliwości uczestnictwa w końcowej fazie przygotowywania premier.

8. Uwolnij muzykę
Warsztaty muzyczne z udziałem doświadczonych muzyków. Prowadzący zajęcia (np. Michał Sołtan) przedstawiają specyfikę kilku instrumentów i zaprezentują podstawowe zasady komponowania utworów. Młodzież pod ich okiem będzie mogła stworzyć prosty utwór muzyczny.

9. Warsztaty Galerii Teatru Rampa
Spotkania z artystami Galerii Teatru Rampa pt. „Świat, który nas otacza” adresowane do przedszkoli,  szkół podstawowych i gimnazjów. Zajęcia służą poznaniu podstawowych technik malarskich i plastycznych oraz obudzeniu i ujawnieniu w dzieciach i młodzieży emocji i talentów twórczych. Ich efektem będzie wspólnie stworzona wielkoformatowa praca plastyczna przed budynkiem Teatru Rampa.

fwk
Radio Wawa_czarn_biale_v2
british_council_logo_bw
ewejsciowkilogojpg
eBilet_logo_b-w
rsm-logo
exigo
tiketto_logo4
Previous Next