A A A

A A A

Dzień dziecka

27 wrzesień 10:00

Scena kameralna

Ilość pozostałych miejsc 34

Formularz rezerwacji

Cena biletu: 33 PLN
Cena biletu opiekuna: 2 PLN

WYCZERPANE

Nazwa warsztatów: Warsztaty dyskusyjne

Cena: 250 PLN za grupę

Liczba dostępnych grup: 0

W jednej grupie może być maksymalnie 25 osób.

Należność ogółem: 0 PLN

Termin płatności: 29.08.2018

Do zapłacenia przelewem na numer konta: 46 2130 0004 2001 0241 8309 0003

Bilety na spektakle we wrześniu i październiku zarezerwowane i w całości opłacone do 15.06. korzystają ze zniżki specjalnej w wysokości 8 zł od biletu. Zniżka ta uwidacznia się po wyborze na tym panelu, powyżej opcji; bilet grupowy i jest automatycznie uwzględniana w wyświetlonej sumie należności do zapłaty. Po 15.06 nieopłacona rezerwacja zostaje automatycznie anulowana a możliwość uzyskania zniżki bezpowrotnie wygasa.

Dane rezerwującego

Dane do faktury

Radio Wawa_czarn_biale_v2
british_council_logo_bw
ewejsciowkilogojpg
eBilet_logo_b-w
rsm-logo
tiketto_logo4
Previous Next